Vi er i gang med byggingen av Villa P

Det gleder oss at byggingen av Villa P på Bekkestua er i gang. Salget av leiligheter går jevnt, og godt over halvparten av alle boligenhetene er nå solgt, helt i tråd med planen.

Bygget vil reise seg i løpet av 2020

I Q1 2020 vil grunnarbeidene på tomten være i full gang. Dette er viktig arbeid som ikke visuelt sett viser fremdrift, men du vil i løpet av 2020 se at bygget begynner å reise seg og ta formen for det som skal bli Villa P.

Ønsker du å gi den nye leiligheten et personlig preg?

Vi ønsker at å gjøre overgangen til den nye boligen din i Villa P så smidig og effektiv som mulig. For deg som kjøper leilighet innen tilvalgsfristen i Q2 2020, kan gi leiligheten et eget uttrykk med forskjellige tilvalg basert på din personlige smak. Tilvalgene innebærer et spekter av kostnadsfrie valg, deriblant flere ulike farger og overflater på kjøkken, bad og vegger. Alle variantene som er tilgjengelige er nøye valgt ut for at de skal harmonere med hverandre.
I prospektet får du mer informasjon om tilvalgene.

Overtagelsen av bolig i 2021

Boligene i Villa P vil ha overtagelse fra midten av 2021, der siste frist for overtagelse vil være i september. Vi ser en potensiell mulighet for at prosjektet kan ferdigstilles tidligere enn planlagt, noe vi vil jobbe aktivt for å få til.

Utbygging av et torg med plass til gående og syklende

Dagens rundkjøringer som ligger i Nadderudveien skal på sikt erstattes med to T-kryss, slik at biltrafikken blir ledet vekk fra steder der folk ferdes. Her vil Bærum kommune utvikle et nytt torg med veier som skaper god plass for gående og syklende. Torget blir et fint og naturlig møtested for både beboere og gjester, og vil ligge på hjørnet av Nadderudveien og Gamle Ringeriksvei. Se illustrasjonsbilde av det kommende torget fra Bærum kommune nedenfor.

Nytt torg Meglergården og Villa P

 

Riving av eksisterende bebyggelse og flytting av vei

Betonmast er engasjert som totalentreprenør for å bygge de to flotte boligprosjektene våre, Villa P og Meglergården, på Bekkestua. De har etter sommeren 2019 ferdigstilt rivingen av eksisterende bebyggelse, samt flyttet Gamle Ringeriksvei midlertidig over eiendommen som på sikt skal huse de nye leilighetene. Dette gjøres for å gi kommunen tilgang til å gjøre nødvendige infrastrukturarbeider i gaten. Så fort disse arbeidene er ferdigstilt vil veien flyttes tilbake slik vi kan begynne å grave ut tomten.


Finn Bragnes Eiendomsmegler
Iga Okon Eiendomsmeglerfullmektig

Meld interesse